Hälsodeklaration

Genom att ge dig som medarbetare möjlighet att delta i UFIT Cares hälsoundersökning vill ditt företag satsa på dig och din hälsa!

Vi ber dig ta del av nedanstående information innan du börjar svara på frågorna. Vänligen svara så utförligt som möjligt på frågorna så att vi får ett så bra underlag som möjligt när vi ska bedöma ditt hälsotillstånd och därmed det allmänna hälsoläget i företaget. Det går bra att backa i formuläret om du vill gå tillbaka och ändra dina svar.

De uppgifter du lämnar i denna hälsodeklaration är skyddade av sekretess. Inga uppgifter om dig delas vidare till tredje part utan att du har givit ditt skriftliga tillstånd. Testet tar 15 till 20 minuter att fylla i och du måste göra det vid ett och samma tillfälle då uppgifterna inte sparas i webbläsaren.