Företag

Ett företag
med friskare
personal

Ett av företagets viktigaste resurs -personalen -tar man oftast inte hand om i samma utsträckning som de materiella tillgångarna. I takt med ökade vårdköer och allt fler sjukskrivningar bland den arbetande befolkningen så måste en arbetsgivareintressera sig mer och mer för friskvård och företagshälsovård.

Bli en lönsam och attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivare som attraherar sina medarbetare till en aktiv och hälsosamt livsstil får i slutändan en personal med mer arbetskraft, ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Du får dessutom glada, nöjda och friska medarbetare med bättre självförtroende och minskade sjukskrivningar. Riktad friskvård där man engagerar personalgruppen med olika aktiviteter ökar chansen att fler tränar och rör på sig.

Hur arbetar vi
med företag?

Det har blivit allt vanligare att företag låter sina anställda träna på arbetstid. Olika lösningar passar olika företag. På många arbetsplatser får personalen själva välja aktivitet och träningstid medan man på andra ställen tränar i grupp. Oavsett hur ni väljer att jobba så ger ökad fysisk aktivitet en minskad ohälsa.

 

01.

Nulägesanalys

Vi kartlägger nuläget genom: Samtal och vägledning. Gör en handlingsplan, fystester och hälsoscreening

02.

Utbildning

Vi kan även utbilda och inspirera med: Föreläsningar. Nätverksträffar. Informationsmaterial. Kick Off – Testa ett roligt träningspass tillsammans med dina kollegor

03.

Förmåner

Vi vill arbeta med att förebygga och motivera: Förmånliga priser på träningskort. Slutna gruppträningspass endast för ditt företag. Motivationstävlingar. Konsultation med personlig tränare. Skräddarsydda träningspaket. Vi hjälper dig med rehabilitering eller behandling: Naprapat som både kan behandla och rehabilitera. Personlig träning. Massage

04.

Uppföljning

Vi hjälper dig att utvärdera personalens välmående: Uppföljning av tester. Statistik. Ny handlingsplan

Företag

Träna med
oss på Ufit!

Kom och träna! När ni tränar som en grupp utsöndras fler endorfiner än när ni tränar själva och med företagsträning bygger ni även en starkare gemenskap som följer med till arbetsplatsen. Ni får mer ork och förebygger skador och åkommor, kontakta oss så hjälper vi er att ta vara på er viktigaste resurs – er personal!

Mejla dina funderingar

Vi skräddarsyr och planerar utifrån era behov och förutsättningar