FÖRETAG


Öka företagets vinst samtidigt som du får friskare personal!


Ett av företagets viktigaste resurs -personalen -tar man oftast inte hand om i samma utsträckning som de materiella tillgångarna.

I takt med ökade vårdköer och allt fler sjukskrivningar bland den arbetande befolkningen så måste en arbetsgivare

intressera sig mer och mer för friskvård och företagshälsovård.


Bli en lönsam och attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivare som attraherar sina medarbetare till en aktiv och hälsosamt

livsstil får i slutändan en personal med mer arbetskraft, ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Du får dessutom glada,

nöjda och friska medarbetare med bättre självförtroende och minskade sjukskrivningar. Riktad friskvård där man

engagerar personalgruppen med olika aktiviteter ökar chansen att fler tränar och rör på sig.


Det har blivit allt vanligare att företag låter sina anställda träna på arbetstid. Olika lösningar passar olika företag.

På många arbetsplatser får personalen själva välja aktivitet och träningstid medan man på andra ställen tränar i grupp.

Oavsett hur ni väljer att jobba så ger ökad fysisk aktivitet en minskad ohälsa.Hur arbetar vi med företag?Vi skräddarsyr och planerar utifrån era behov och förutsättningar

 


Vi kartlägger nuläget genom:


 • Samtal och vägledning
 • Gör en handlingsplan
 • Fystester
 • Hälsoscreening 

Vi kan även utbilda och inspirera med:


 • Föreläsningar
 • Nätverksträffar
 • Informationsmaterial
 • Kick Off – Testa ett roligt träningspass tillsammans med dina kollegor

 Vi vill arbeta med att förebygga och motivera:


 • Förmånliga priser på träningskort
 • Slutna gruppträningspass endast för ditt företag
 • Motivationstävlingar
 • Konsultation med personlig tränare
 • Skräddarsydda träningspaket
 • Vi hjälper dig med rehabilitering eller behandling:
 • Naprapat som både kan behandla och rehabilitera
 • Personlig träning
 • Massage

 


Vi hjälper dig att utvärdera personalens välmående:


Uppföljning av tester

Statistik

Ny handlingsplan

Öppettider reception:


Måndag  12-13 & 17-18

Tisdag    12-13

Onsdag  12-1312-

Torsdag  12-13

Fredag    12-13 

'); fbq('track', 'PageView'); };